January 24, 2010

Majakaneng zending

Uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Majakaneng op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken.

We zijn weer terug in Nederland mensen. Er is zoveel gebeurd, maar ik zal een paar highlights eruit halen. Allereerst, de Heer werd uitbundig gedankt voor de financiële gift die dankzij jullie gegeven kon worden. Pastor Tom en zijn vrouw Salomé zijn mensen met een grote visie van God, en in de paar dagen dat we er waren hebben zij ons een grondgebied laten zien waar een kerk, discipelschapshuizen en een gebedshuis zullen worden gebouwd. Dit grondgebied hebben zij al kunnen kopen. Een deel van het geld gaat naar hun kosten om naar Kenia (hun thuisland) te gaan, voor het huwelijk van hun zoon. Je mag weten dat zij in de afgelopen 5 jaar hun vakantie als offer hebben gegeven, en deze investering in de familie leidt tot dankzegging aan God.

Naast het feit dat het land enorm mooi is, werden we stilgezet bij de wens van de Heer om mensen te helpen. Zo wilden we de 2e dag een foto maken van een hut en werden we ertoe geleid om te bidden voor de eigenaresse. Zij werd hierop direct door de Heer aangeraakt en van haar rugklachten genezen.

Maar de Heer heeft niet alleen mensen genezen toen we daar waren. Hij heeft ook mensen gered en bevrijd van de invloed van de vijand. Zo werd iemand genezen van pijn in knieën en heupen, die langzaam begon te dansen voor God. Dit bracht een opening te weeg in het hart van haar kleindochter. Zij had wel van Jezus gehoord, maar alleen in de sekte ZCC, die voorouderverering en mensenoffers als gebruik kennen. Zij knielde neer en de Heer bevrijdde haar van de invloed van de boze, en gaf haar het eeuwige leven! "This is the Jesus I want".

We hebben een dag meegemaakt waarop we voor de mensen baden en de Heer genas hen ALLEN. Sommigen zalfden we met olie, anderen legden we de handen op in de naam van de Heer (Marc. 16:18). Onder leiding van de Geest werd er geëvangeliseerd en mensen kwamen tot de Heer. Dit was een dag vol glorie van God.

Preken en eten
Maar niet alleen werd van geestelijk voedsel voorzien door de Heer. Dankzij de gift kon de gemeente ook genieten van eten. Zo’n 100 kinderen en 50 volwassenen kregen vlees van de heerlijke braai en pap. Het was echt een feestmaal! Eerst werd God aanbeden, waarna "Pastor Paul and Peter" het Woord van de Heer doorgaven. God bemoedigde de mensen door op hun identiteit in Christus te wijzen en dat Jezus boven elke macht en heerschappij is gezeten. Deze woorden werden door Hem zelf bevestigd door zijn Geest, die genas, verfriste, redde en bevrijdde. (Mark. 16:20 Hij zette hun woorden kracht bij door er wonderen op te laten volgen). Ook was het 30 december, dus een prima tijd om het vuurwerk af te steken. De kinderen wisten niet wat ze zagen en hadden de avond van hun leven!


Don’t let the devil steal your joy
Niet alleen gaf de Heer de gemeente een verfrissing en bemoediging, wij zelf zijn ook erg door Hem bemoedigd. De onverwoestbare vreugde van de Heer die te zien was in Tom en Salomé heeft ons allen aangeraakt. Na 4 korte dagen hebben we ons richting Kaapstad begeven en hebben daar contacten aangehaald en oude bekenden gesproken. Het was heerlijk mensen! Ook de vakantie die er op volgde was er één van genieten, veel autorijden en eten, of was het veel eten en autorijden?

Na anderhalve week vlogen we terug van Kaapstad naar Johannesburg. Daar hebben we nog een laatste bezoek gedaan aan Ursulla en Baya. De Heer had ook hier plannen om te genezen en deed dit op een bijzondere wijze! De moeder van Baya lag ziek op bed, met een zuurstofmachine waar ze 15 uur per dag gebruik van maakte. Na de zalving werd zij door de Heer opgericht (Jak. 5:15). De volgende dag liep "oma" rond, te getuigen van haar genezing! Weer anderen wilden hierdoor gebed ontvangen in "the old people village" en ook zij ontvingen genezing van Jezus.
We zouden van Tom en Salomé afscheid nemen op het vliegveld van Johannesburg, waarbij onze ontmoeting in gevaar kwam. Na miscommunicatie leek het dat we langs elkaar heen gingen lopen en hen niet meer zouden ontmoeten. Maar de Heer voorzag hier gelukkig ook. "Don’t let the devil steal your joy!" De ontmoeting was er één van ontlading. We kregen verslag van de gebeurtenissen in Majakaneng en werden overspoeld met vreugde! Velen waren tot genezing gekomen en we kregen vele liefdewensen mee terug naar Nederland van Pastor Tom en Salomé en Majakaneng.

Bij deze: "it’s with great honour and joy to write this thanksgiving letter to you and also brethren’s who supports the ministry of our Lord back in Holland. We send special greetings to them and may our Lord Jesus Christ bless them mightly. Thanks again and again for your time with us, we hope that soon or later we will rejoice and share with you either in Africa or in Holland according to the will of God. May the Lord richly bless your family, and increase your wisdom and understanding in God, and may He use you in preaching His word to many across the nations, God bless you"

Volgend jaar staat er weer een bezoek gepland. Nu willen we echter meer mensen meenemen en we bidden dat de Heer ons voorziet van de juiste mensen en middelen. Majakaneng will never be the same again!

Hieronder is een heel korte reactie van "oma" direct na de aanraking van Jezus. (Deze vrouw lag 15 uur per dag aan de zuurstofmachine) Prijs de HEER!